KAYIT KOŞULLARI:

– Üniversite veya yüksek okul öğrencisi olup, bunu okuldan alacağı öğrenci belgesi ile kanıtlamak,
– Evli olmamak,
– 17-30 yaş arasında bulunmak,
– Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, bunu ilgili makamlardan alacağı belgeler ile kanıtlamak,
– Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak,
– Öğrencilikten başka bir iş ile meşgul olmamak,
– Öğrenim yılı içerisinde disiplinsiz hareketleri ile huzursuzluk yaratmamış olmak,
– Yurt içerisinde siyasi ve irticai faaliyetlerde bulunmamak,
– Yasal olmayan örgütlerle ilişkisi bulunmamak,
– Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistemi ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı – – – Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir,
– Yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak (Yurt Yönetim Kurulu yurtta kalması sakıncalı öğrencilerin yurda alınmalarını yasaklayabilir veya yurt ile ilişiğini kesebilir),
– Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin – affa uğramış olsalar dahi – yurda alınıp alınmayacakları Yurt Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

T.C. M.E.B. Özel Akay Erkek Öğrenci Yurdu’na Yurt-Kur tarafından yerleştirilmezsiniz.

Akay Erkek Öğrenci Yurdu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ÖZEL bir yurt olup, vakıf veya herhangi bir örgüte bağlı değildir. Size Devlet Yurdu’nun çıkması ya da çıkmaması önemsizdir; Her iki durumda da Akay Öğrenci Yurdu’na kayıt yaptırabilirsiniz.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

· Öğrencinin okuduğu okuldan alacağı öğrenci belgesi

· 2 adet fotoğraf

· Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak. (Sağlık ocağından alınan rapor kabul edilir.)

· Savcılık veya Adli Sicil’den alınacak iyi hal belgesi

· Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi

YURTTAN YARARLANMA SÜRESİ

Akay Erkek Öğrenci Yurdu, akademik takvim boyunca siz kıymetli öğrencilerimizin hizmetindedir. Akademik eğitim takviminden sonra yurtta kalmak isteyen öğrenciler için yurt yönetiminin uygun bulması halinde gerekli işlemler yapılır. Yurtta kalacak öğrenciler depozito ve kalacakları gün kadar günlük ücreti ödemek koşuluyla yurtta kalabilirler.